lis
14
2022

Podatki i księgowość w trakcie zawieszenia spółki z o.o. 

Kiedy udziały w spółce z o.o. / spółce akcyjnej należą do wspólnego
majątku małżonków, a kiedy tylko jeden z małżonków jest wspólnikiem / akcjonariuszem spółki.

Jeżeli udziały w spółce z o.o./akcje w spółce akcyjnej są nabyte z majątku wspólnego, wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Nie ma podstaw do zaliczania udziałów/akcji do majątku osobistego żony lub męża.

Czytaj artykuł
lis
14
2022

Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

Kiedy udziały w spółce z o.o. / spółce akcyjnej należą do wspólnego
majątku małżonków, a kiedy tylko jeden z małżonków jest wspólnikiem / akcjonariuszem spółki.

Jeżeli udziały w spółce z o.o./akcje w spółce akcyjnej są nabyte z majątku wspólnego, wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Nie ma podstaw do zaliczania udziałów/akcji do majątku osobistego żony lub męża.

Czytaj artykuł
wrz
27
2022

Wspólność majątkowa udziałów spółki z o.o.

Kiedy udziały w spółce z o.o. / spółce akcyjnej należą do wspólnego
majątku małżonków, a kiedy tylko jeden z małżonków jest wspólnikiem / akcjonariuszem spółki.

Jeżeli udziały w spółce z o.o./akcje w spółce akcyjnej są nabyte z majątku wspólnego, wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Nie ma podstaw do zaliczania udziałów/akcji do majątku osobistego żony lub męża.

Czytaj artykuł
wrz
15
2022

Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika.

Jeżeli wspólnicy zdecydują, że w razie śmierci jednego ze wspólników, do spółki jako udziałowcy nie powinni wchodzić spadkobiercy zmarłego, w umowie spółki wprowadzają zapis wyłączający dziedziczenie.

Czytaj artykuł
wrz
8
2022

Dziedziczenie udziałów w spółce z o.o.

Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na
miejsce zmarłego wspólnika. Warunkiem skuteczności takiego wyłączenia lub
ograniczenia jest określenie w umowie spółki warunków spłaty spadkobierców
niewstępujących do spółki.

Czytaj artykuł
lip
15
2022

Działalność PRO BONO

Jeżeli wspólnicy zdecydują, że w razie śmierci jednego ze wspólników, do spółki jako udziałowcy nie powinni wchodzić spadkobiercy zmarłego, w umowie spółki wprowadzają zapis wyłączający dziedziczenie.

Czytaj artykuł
wrz
20
2021

Dlaczego WARTO zrobić ZAPIS WYŁĄCZAJĄCY DZIEDZICZENIE udziałów w spółce z o.o.?

Jeżeli wspólnicy zdecydują, że w razie śmierci jednego ze wspólników, do spółki jako udziałowcy nie powinni wchodzić spadkobiercy zmarłego, w umowie spółki wprowadzają zapis wyłączający dziedziczenie.

Czytaj artykuł
wrz
20
2021

Nowe zasady ulgi B+R są korzystniejsze dla przedsiębiorców!

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników od 2022 roku. Jeśli przedsiębiorca w zeznaniu rocznym nie odliczył od dochodu ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B +R) to może odliczyć ulgę od zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników.
Dla wszystkich przedsiębiorców kwota odliczenia kosztów kwalifikowanych zwiększy się do 200%.
Ulga na robotyzację uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację, czyli na roboty przemysłowe usprawniające produkcję.

Nasza Kancelaria oceni możliwość zastosowania ulgi i przygotowuje wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w celu zabezpieczenia prawa do skorzystania z ulgi B+R i ulgi na robotyzację.

Czytaj artykuł
wrz
20
2021

JAK MOŻNA UNIKNĄĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ JAKO CZŁONEK ZARZĄDU?

Podatki członków zarządu i prokurentów w 2021 roku to tylko podatek dochodowy w wysokości 17% i 32%.Od 1 stycznia 2022 r. podatek dochodowy i składkę zdrowotną zapłacą członkowie zarządu, którzy tytułu pełnienia funkcji w zarządzie pobierają wynagrodzenie.Od 1 stycznia 2022 r. podatek dochodowy i składkę zdrowotną zapłacą prokurenci spółki, którzy pobierają wynagrodzenie.Szansą nam uniknięcie składki […]

Czytaj artykuł

Pozostańmy
w kontakcie