mar
27
2023

Obowiązki likwidatora

Poznaj obowiązki likwidatora spółki z o.o.!

14 zasad, o których musi pamiętać likwidator:

1. Wprowadzenie zmian w centralnym rejestrze beneficjentów.
2. Posługiwanie się nazwą spółka z o.o. w likwidacji.
3. Przesłanie do sądu bilansu otwarcia likwidacji.
4. Prowadzenie księgowości w czasie likwidacji.
5. Wezwanie wierzycieli w monitorze sądowym do zgłaszania roszczeń w terminie 3 miesięcy.
6. Ściągnięcie należności i zapłata zobowiązań.
7. Sporządzenie bilansu zakończenia likwidacji.
8. Sporządzenie sprawozdania likwidatorów z przebiegu likwidacji.
9. Zatwierdzenie przez zgromadzenie wspólników sprawozdania likwidatora i bilansu.
10. Podjęcie uchwały o podziale aktywów pomiędzy udziałowców.
11. Podjęcie uchwały o miejscu przechowywania dokumentów spółki.
12. Wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców.
13. Zakończenie działalności spółki w Urzędzie Skarbowym.
14. Wykreślenie spółki z rejestru beneficjentów.


Po więcej informacji napisz lub zadzwoń i zapytaj o możliwości dla Twojej spółki. 

Obsługujemy spółki powyżej 1 mln zł obrotu rocznie.

Kancelaria Prawno-Podatkowa – Małgorzata Lorenc

tel. 575 375 975

e-mail: [email protected]

Kategoria: Porady • 27 marca 2023

Pozostańmy
w kontakcie