gru
1
2022

Różnice pomiędzy prokurentem w spółce z o.o., a pełnomocnikiem spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może ustanowić Prokurenta, którego powołuje pisemną uchwałą Zarząd. Zarząd ma wtedy obowiązek wpisania Prokurenta do Krajowego Rejestru Sądowego.

Prokurentem może być tylko osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia).  Prokurentem nie może też być osoba prawna (np. inna spółka z o.o.). 

Uprawnienia Prokurenta wynikają z przepisów kodeksu cywilnego art. 109 k.c.

Prokura jest pełnomocnictwem (…) które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa” 

Prokurent może więc podejmować samodzielne działania, które muszą być jednak zgodne z wolą Zarządu. Prokurent może reprezentować spółkę przed kontrahentami, może podpisywać zamówienia, umowy, a także pisma procesowe.   

Czego nie może prokurent?

Prokurent NIE MOŻE zbyć przedsiębiorstwa, oddać przedsiębiorstwa do czasowego korzystania oraz obciążać nieruchomości przedsiębiorstwa. Do dokonania takich czynności konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego. 

Udzielenie pełnomocnictwa daje Pełnomocnikowi konkretne uprawnienia. Każdy z Pełnomocników może mieć odrębny  zakres pełnomocnictwa. W przypadku prokury, każdy Prokurent ma jednakowe uprawnienia, których nie można ograniczyć. 

Rodzaje prokury:

  • samoistna;
  • łączna – konieczne jest współdziałanie np. dwóch Prokurentów lub Prokurenta łącznie z Członkiem Zarządu;
  • oddziałowa – można ograniczyć prokurę do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu, a jednocześnie odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu nie podając żadnego powodu.  

                                                                                                 Katowice, 10 grudnia 2022 r.

                 

UCHWAŁA ZARZĄDU SPÓŁKI  ALBATROS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

USTANOWIENIE PROKURENTA

                                                           § 1

Zarząd spółki Albatros Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ustanawia prokurentem  Jana Nowaka  PESEL………………………………………………zamieszkałego w …………………………………………………….

                                                         § 2

Udzielona prokura jest prokurą samoistną. 

                                                          § 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

                                                                                    

                                                               Prezes Zarządu……………………………………………………………

                                                               Wiceprezes  Zarządu……………………………………………………

                                                               Wiceprezes  Zarządu……………………………………………………

Prokurent powinien wyrazić pisemnie zgodę na powołanie.

                               

WZÓR OŚWIADCZENIA PROKURENTA

Wyrażam zgodę na powołanie mnie do pełnienia funkcji Prokurenta samoistnego w spółce Albatros Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach od dnia 01 stycznia 2023 roku zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 10 grudnia 2022 roku.

                                                        Jan Nowak ……………………….

                                                                                  ( podpis)

 

 

 

 

💎 Napisz lub zadzwoń i zapytaj o możliwości dla Twojej spółki. Obsługujemy spółki powyżej 1 mln zł obrotu rocznie.
Kancelaria Prawno-Podatkowa – Małgorzata Lorenc
tel. 575 375 975
Kategoria: Porady • 1 grudnia 2022

Pozostańmy
w kontakcie