Ulgi B+R

Ulga B+R na prace badawczo-rozwojowe

Jeżeli w Waszej firmie powstają nowe lub ulepszone produkty bądź usługi, dobrze jest sprawdzić, czy można skorzystać z ulg podatkowych w podatku dochodowym.

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mogą skorzystać z odliczenia do 200% kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniają do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez podatnika na badania i działalność innowacyjną. Odliczenia kosztów tzw. kwalifikowanych dokonuje się dwukrotnie. Po raz pierwszy ujmowane są na zasadach ogólnych i pomniejszają przychody podatkowe. Po raz drugi podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania.

Przeprowadzamy analizę zakresu działalności badawczo-rozwojowej, dzięki której możemy określić czy i w jakim zakresie Wasza firma może skorzystać z ulgi B+R.

Ulga IP BOX dla informatyków

IP BOX jest ulgą dochodową, która pozwala na zastosowanie obniżonej do 5% stawki podatku dochodowego od dochodu z kwalifikowanych praw własności. IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej.

Warunkiem koniecznym dla skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Stosując ulgę IP BOX można równocześnie korzystać z IP Box i ulgi na prace badawczo-rozwojowe.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku na robotyzację czyli na roboty przemysłowe usprawniające produkcję.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Jeżeli przedsiębiorca w zeznaniu rocznym nie odliczył od dochodu ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) to może ją odliczyć od zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników.

Pomożemy Wam przygotować wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej o interpretację indywidualną w zakresie możliwości zastosowania Ulgi B+R i ulgi IP BOX.

Interpretacja indywidualna stanowi ochronę przed konsekwencjami podatkowymi ze strony Urzędu Skarbowego w trakcie kontroli lub po zakończeniu ulgi.

  Masz pytania dotyczące ulg? Napisz do nas.  Masz pytania?

  Skontakuj się z naszym ekspertem:
  Małgorzata Lorenc

  Doradca podatkowy

  tel: 575 375 975 
  [email protected]

  Pobierz DARMOWEGO
  e-booka podatkowego

  Pobierz zupełnie za darmo niesamowite opracowanie przybliżające zagadnienia spółek z o.o.

  Pozostańmy
  w kontakcie