wrz
15
2022

Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika.

Umowa spółki może ograniczyć lub wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika. Warunkiem skuteczności takiego wyłączenia lub ograniczenia jest określenie w umowie spółki warunków spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki.

Ograniczenia dotyczące spadkobiercy

– tylko osoby pełnoletnie
tylko spadkobierca ustawowy albo testamentowy,
– tylko spadkobierca posiadający określone kwalifikacje np.doradca podatkowy
– tylko spadkobierca, który posiada doświadczenie zawodowe
– wskazanie osoby z imienia i nazwiska, która, o ile będzie spadkobiercą, może
wejść do spółki w miejsce zmarłego wspólnika.
– wskazanie konkretnych osób, które nie mogą dziedziczyć udziałów,

Ograniczenia dotyczące udziałów

– udziały po zmarłym wspólniku nie mogą zostać podzielone pomiędzy wielu
spadkobierców, a przechodzą tylko na jednego z nich, tego, którego wskażą zgodnie
sami spadkobiercy lub pozostali wspólnicy.

Ograniczenie dziedziczenia udziałów o charakterze mieszanym
polega na ograniczeniu co do spadkobierców i co do udziałów.
– w miejsce zmarłego wspólnika wejdzie tylko jeden spadkobierca,
– który prowadził już zbliżoną działalność gospodarczą.

Napisz lub zadzwoń i zapytaj o możliwości dla Twojej spółki.
Obsługujemy spółki powyżej 1 mln zł obrotu rocznie.
 
Kancelaria Prawno-Podatkowa – Małgorzata Lorenc
tel. 575 375 975
 
 
Kategoria: Porady • 15 września 2022

Pozostańmy
w kontakcie