Procedury audytu podatkowego

Procedury audytu podatkowego obejmują:

 • kontrolę rejestrów i deklaracji podatku VAT,
 • kontrolę przychodów, kosztów, ich kwalifikacji, ewidencji i rozliczeń w podatkach dochodowych.

Audyt podatkowy obejmuje analizę całości dokumentacji źródłowej (w szczególności: faktur, umów handlowych, rejestrów, ewidencji, deklaracji, ksiąg podatkowych) dotyczącej badanego zagadnienia.

Wynik audytu podatkowego

Błędy ujawnione w trakcie audytu podatkowego, a przed kontrolą skarbową, pozwalają na złożenie korekt w podatku dochodowym, podatku VAT, a także innych podatkach.

Audyt podatkowy zakończony zostaje raportem bądź prezentacją, w której znajduje się opis przeprowadzonych czynności oraz zidentyfikowanych nieprawidłowości.

Raport z audytu podatkowego zawiera:

 • diagnozę nieprawidłowości,
 • diagnozę operacji gospodarczych rodzących ryzyka podatkowe,
 • rekomendacje rozwiązań prawidłowych oraz działań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować ryzyka podatkowe,
 • ocenę kwalifikacji podatkowej w odniesieniu do wskazanych operacji  gospodarczych.

  Masz pytania dotyczące podatków? Napisz do nas.  Masz pytania?

  Skontakuj się z naszym ekspertem:
  Małgorzata Lorenc

  Doradca podatkowy

  tel: 575 375 975 
  [email protected]

  Pobierz DARMOWEGO
  e-booka podatkowego

  Pobierz zupełnie za darmo niesamowite opracowanie przybliżające zagadnienia spółek z o.o.

  Pozostańmy
  w kontakcie