Umowy pomiędzy wspólnikami a organami spółek

Masz problemy z zawarciem prawidłowej umowy z członkiem zarządu? 

Pomiędzy spółką a członkiem zarządu mogą być zawierane:

 • umowy związane ze sprawowaniem funkcji członka zarządu – umowa o pracę w spółce, umowa o zarządzanie spółką,
 • inne umowy z członkiem zarządu np. umowa najmu, sprzedaży, przelewu – cesji wierzytelności. 

Nie wiesz, jak prawidłowo zawrzeć umowę pomiędzy jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem a spółką?

Co zrobić, kiedy członkowie zarządu przekroczyli uprawnienia kodeksowe lub statutowe do zawierania umów w imieniu spółki?

Nie wiesz, czy emisja akcji w spółce akcyjnej jest zgodna z przepisami kodeksu spółek handlowych i zapisami statutu?

Zastanawiasz się:

 • Jakie uprawnienia z udziałów lub akcji uprzywilejowanych mają udziałowcy?
 • Jak zamienić obligacje na akcje i co gwarantują obligacje z prawem pierwszeństwa?
 • Kiedy udziałowcy lub akcjonariusze mogą wytoczyć powództwo przeciwko spółce o odszkodowanie?

Aby uniknąć konsekwencji i sporów sądowych wynikających z nieprawidłowego zawarcia umów, skonsultuj z Nami każdą umowę. Przygotujemy odpowiednią treść umowy i będziemy czuwać nad jej stosowaniem w spółce.

Twoja spółka powinna mieć taką umowę założycielską lub należy umowę spółki zmienić w taki sposób, żeby wyeliminowała ryzyko sporów sądowych pomiędzy wspólnikami oraz pomiędzy wspólnikami a organami spółki.

Żeby uniknąć zbędnych sporów sądowych przygotujemy i wdrożymy w spółce regulaminy działania zarządu oraz regulaminy działania rady nadzorczej.

Zwołamy i poprowadzimy zgromadzenie wspólników tak, żeby udziałowcy nie mieli podstaw do zaskarżenia uchwał zgromadzenia do sądu.

  Masz pytania dotyczące spółek? Napisz do nas.  Masz pytania?

  Skontakuj się z naszym ekspertem:
  Małgorzata Lorenc

  Doradca podatkowy

  tel: 575 375 975 
  [email protected]

  Pobierz DARMOWEGO
  e-booka podatkowego

  Pobierz zupełnie za darmo niesamowite opracowanie przybliżające zagadnienia spółek z o.o.

  Pozostańmy
  w kontakcie