Likwidacja i rozwiązanie spółki

Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.


Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.
Likwidatorami są członkowie zarządu, chyba, że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Oznacza to, że członkowie zarządu, co do zasady automatycznie stają się likwidatorami, ale nie zwalnia to z obowiązku zgłoszenia ich jako likwidatorów do Sądu Rejestrowego, ponieważ nastąpiła zmiana reprezentacji. 

Jeżeli przedsiębiorca nie jest zdecydowany, czy rozpocząć likwidację spółki, może zawiesić działalność gospodarczą spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym i Urzędzie Skarbowym na okres dwóch lat.

  Masz pytania dotyczące spółek? Napisz do nas.  Masz pytania?

  Skontakuj się z naszym ekspertem:
  Małgorzata Lorenc

  Doradca podatkowy

  tel: 575 375 975 
  [email protected]

  Pobierz DARMOWEGO
  e-booka podatkowego

  Pobierz zupełnie za darmo niesamowite opracowanie przybliżające zagadnienia spółek z o.o.

  Pozostańmy
  w kontakcie