lis
14
2022

Podatki i księgowość w trakcie zawieszenia spółki z o.o. 

Od daty zawieszenia Spółka nie wpłaca zaliczek na podatek dochodowy, ani nie składa deklaracji VAT.

Za okres zawieszenia Spółka nie składa też rocznych zeznań w podatku dochodowym, ani nie składa  sprawozdania finansowego (bilansu i rachunku wyników).

A co z księgowością? 

Jeśli działalność była zawieszona przez cały rok obrotowy jesteś zwolniony z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jeśli działalność została zawieszona na krótszy okres np. pół roku, konieczne jest zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok obrotowy i sporządzenie sprawozdania finansowego. 

Jak prowadzić księgowość po wznowieniu działalności?

Jeśli decydujesz się na wznowienie działalności gospodarczej, wracasz do prowadzenia księgowości na zasadach sprzed jej zawieszenia.

Czego nie możesz robić w trakcie zawieszenia?

 • nie możesz prowadzić działalności gospodarczej;
 • nie możesz osiągać bieżących przychodów.

Co możesz robić w trakcie zawieszenia?

 •     przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem;
 •     osiągać przychody finansowe z czynności sprzed zawieszenia;
 •     zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 •     regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem;
 •     wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów;
 •     zabezpieczać źródła przychodów.

Amortyzacja w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

W trakcie zawieszenia nie można amortyzować tych składników, które nie są używane na skutek zawieszenia działalności gospodarczej.

Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność. Przerwa w amortyzacji trwa do końca miesiąca, w którym wznowiono wykonywanie działalności gospodarczej.

Jakie opłaty możesz ponosić w trakcie zawieszenia działalności?

 • za najem biura;
 • abonament za telefon firmowy;
 • za podatki od nieruchomości;
 • opłaty za serwis internetowy;
 • za raty leasingowe.

Takie wydatki pozwalają utrzymać firmę do wznowienia działalności. Można je zaliczyć do kosztów podatkowych, ale dopiero w momencie wznowienia działalności, w pierwszym okresie rozliczeniowym. 

 
Kancelaria Prawno-Podatkowa – Małgorzata Lorenc
tel. 575 375 975

 

Kategoria: Porady • 14 listopada 2022

Pozostańmy
w kontakcie