PROFESJONALIZM
WIEDZA
OPTYMALIZACJA

Nasza Kancelaria specjalizuje się w zakładaniu spółek prawa handlowego, obsłudze prawnej spółek, doradztwie i audycie podatkowym oraz księgowości.

Wzory dokumentów do pobrania

WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE O ODMOWIE
PRZYWRÓCENIA TERMINU

WNIOSEK O UZUPEŁNIENIE DECYZJI (DOTYCZĄCY ROZSTRZYGNIĘCIA)

WNIOSEK O SPROSTOWANIE POMYŁKI PISARSKIEJ

ODWOŁANIE OD DECYZJI NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

Masz pytania? Napisz do nas.    Pozostańmy
    w kontakcie