mar
27
2023
gru
15
2022

Zmiana w składzie Zarządu przy niezmienionym sposobie reprezentacji w spółce z o.o.

Zmiana w składzie Zarządu przy niezmienionym sposobie reprezentacji w spółce z o.o. Członków Zarządu powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników. Uchwala nie musi być podjęta w formie aktu notarialnego. Członkowie Zarządu mogą być powoływani  spośród wspólników lub spoza ich grona.  Skład Zarządu spółki musi być ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym.  Skład Zarządu jest ważny od […]

Czytaj artykuł
gru
9
2022

Zmiana sposobu reprezentacji spółki

Zmiana sposobu reprezentacji spółki: wniosek KRS Z3 wypełniony elektronicznie w systemie; protokół notarialny z uchwałą zmieniającą umowę spółki – wpisuje się tylko numer CREWAN; tekst jednolity umowy spółki (jeśli nie został umieszczony w protokole notarialnym). Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników.  Wygaśnięcia mandatu członka  Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego […]

Czytaj artykuł
gru
5
2022

Zarzuty karno-skarbowe nie zawsze uzasadnione

Zarzuty karno-skarbowe nie zawsze są uzasadnione – masz prawo do obrony. Przestępstwo skarbowe – czyn zabroniony pod groźbą karą grzywny określonej w stawkach dziennych od 10 do 720 stawek, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności od 5 dni do 5 lat.  Wykroczenie skarbowe – czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny do 20-krotnej wysokości minimalnego […]

Czytaj artykuł
gru
1
2022

Różnice pomiędzy prokurentem w spółce z o.o., a pełnomocnikiem spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może ustanowić Prokurenta, którego powołuje pisemną uchwałą Zarząd. Zarząd ma wtedy obowiązek wpisania Prokurenta do Krajowego Rejestru Sądowego. Prokurentem może być tylko osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletnia).  Prokurentem nie może też być osoba prawna (np. inna spółka z o.o.).  Uprawnienia Prokurenta wynikają z przepisów kodeksu cywilnego art. 109 k.c. „Prokura jest pełnomocnictwem […]

Czytaj artykuł
lis
25
2022

Pełnomocnik w spółce

PEŁNOMOCNIK W SPÓŁCE – Co musisz wiedzieć?Pełnomocnika ustanawia Zarząd spółki. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu spółki jest uprawnionych dwóch Członków Zarządu działających łącznie, to w takiej formie udzielają pełnomocnictwa.Do rejestru przedsiębiorców KRS można wpisać tylko prokurenta powołanego przez Zarząd spółki.Zarząd spółki nie ujawnia w KRS pełnomocnika. ______________ Napisz lub zadzwoń i zapytaj o możliwości […]

Czytaj artykuł
lis
14
2022

Podatki i księgowość w trakcie zawieszenia spółki z o.o. 

Kiedy udziały w spółce z o.o. / spółce akcyjnej należą do wspólnego
majątku małżonków, a kiedy tylko jeden z małżonków jest wspólnikiem / akcjonariuszem spółki.

Jeżeli udziały w spółce z o.o./akcje w spółce akcyjnej są nabyte z majątku wspólnego, wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Nie ma podstaw do zaliczania udziałów/akcji do majątku osobistego żony lub męża.

Czytaj artykuł
lis
14
2022

Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

Kiedy udziały w spółce z o.o. / spółce akcyjnej należą do wspólnego
majątku małżonków, a kiedy tylko jeden z małżonków jest wspólnikiem / akcjonariuszem spółki.

Jeżeli udziały w spółce z o.o./akcje w spółce akcyjnej są nabyte z majątku wspólnego, wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Nie ma podstaw do zaliczania udziałów/akcji do majątku osobistego żony lub męża.

Czytaj artykuł
wrz
27
2022

Wspólność majątkowa udziałów spółki z o.o.

Kiedy udziały w spółce z o.o. / spółce akcyjnej należą do wspólnego
majątku małżonków, a kiedy tylko jeden z małżonków jest wspólnikiem / akcjonariuszem spółki.

Jeżeli udziały w spółce z o.o./akcje w spółce akcyjnej są nabyte z majątku wspólnego, wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Nie ma podstaw do zaliczania udziałów/akcji do majątku osobistego żony lub męża.

Czytaj artykuł
wrz
15
2022

Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika.

Jeżeli wspólnicy zdecydują, że w razie śmierci jednego ze wspólników, do spółki jako udziałowcy nie powinni wchodzić spadkobiercy zmarłego, w umowie spółki wprowadzają zapis wyłączający dziedziczenie.

Czytaj artykuł

Pozostańmy
w kontakcie