wrz
20
2021

JAK MOŻNA UNIKNĄĆ SKŁADKI ZDROWOTNEJ JAKO CZŁONEK ZARZĄDU?

Podatki członków zarządu i prokurentów w 2021 roku to tylko podatek dochodowy w wysokości 17% i 32%.
Od 1 stycznia 2022 r. podatek dochodowy i składkę zdrowotną zapłacą członkowie zarządu, którzy tytułu pełnienia funkcji w zarządzie pobierają wynagrodzenie.
Od 1 stycznia 2022 r. podatek dochodowy i składkę zdrowotną zapłacą prokurenci spółki, którzy pobierają wynagrodzenie.
Szansą nam uniknięcie składki zdrowotnej może być art. 176 kodeksu spółek handlowych.
Przepis ten dotyczy wspólników, którzy zgodnie z zapisem w umowie spółki zobowiązani są do powtarzających się świadczeń niepieniężnych za wynagrodzeniem.

Kategoria: Porady • 20 września 2021

Pozostańmy
w kontakcie