Zerowy PIT dla większe możliwości dla młodych pracowników i przedsiębiorców zatrudniających osoby do 26 r.ż.
Większy zakres ulgi w PIT dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia.
Od podatku zwolnione są przychody:
1) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
2) z umów zlecenia
3) z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej
4) z tytułu odbywania stażu uczniowskiego
– otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.
Czy w swoich firmach zatrudniacie osoby poniżej 26 roku życia?

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?