lip
15
2022

Działalność PRO BONO

Jeżeli wspólnicy zdecydują, że w razie śmierci jednego ze wspólników, do spółki jako udziałowcy nie powinni wchodzić spadkobiercy zmarłego, w umowie spółki wprowadzają zapis wyłączający dziedziczenie.

Czytaj artykuł

Pozostańmy
w kontakcie