Jeżeli w Twojej firmie  powstają nowe lub ulepszone produkty czy usługi sprawdź, czy możesz  skorzystać z preferencji podatkowych.  
Od 01 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z odliczenia do 100 % kosztów kwalifikowanych, natomiast centra badawczo-rozwojowe do 150 % w ramach ulgi na prace badawczo-rozwojowe. 
Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym działalność  innowacyjną skorzystanie z dodatkowego odliczenia i obniżenie kwoty podatku do zapłaty  - zarówno w PIT jak i CIT. 
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych  uprawniają do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez podatnika na badania i działalność innowacyjną. Odliczenia kosztów dokonuje się dwukrotnie. Po raz pierwszy ujmowane są na zasadach ogólnych i pomniejszają przychody podatkowe podatnika. Po raz drugi podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania jako tzw. koszty kwalifikowane. 
W  Kancelarii przeprowadzamy analizę zakresu działalności badawczo-rozwojowej, dzięki czemu możemy określić czy i w jakim zakresie Twoja firma może skorzystać z ulgi B+R.
Jeżeli są Państwo zainteresowani tematyką ulgi badawczo-rozwojowej oraz płynącymi z niej możliwościami zapraszamy do kontaktu.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?