Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najbardziej popularnych organizacyjnych form działalności gospodarczej.

Popularność ta związana jest z:

 • oddzieleniem majątku osobistego spółki od majątku wspólników i związane z tym wyłączenie ich odpowiedzialności osobistej
 • stosunkowo mało skomplikowana procedura założenia i funkcjonowania spółki - szeroki zakres swobody wspólników w kształtowaniu struktury spółki oraz sposobu jej funkcjonowania

Charakterystyka spółki z ograniczona odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest utworzona w jakimkolwiek prawnie dopuszczalnym celu. Kapitałowa spółka handlowa wykazuje również pewne właściwości spółki osobowej, w której uczestniczą indywidualnie oznaczeni wspólnicy.

Uczestnictwo w spółce związane jest ze zbywalnymi udziałami będącymi ułamkową częścią pierwotnego majątku spółki.

Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością jako spółka kapitałowa

Zasadniczą cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jej charakter kapitałowy:

 • posiada osobowość prawną
 • majątek wspólników oddzielony jest całkowicie od majątku spółki
 • wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki
 • majątek spółki nie może stanowić przedmiotu egzekucji mającej zaspokoić osobistych wierzycieli każdego wspólnika

Kapitał założycielski spółki może być pokryty wkładami pieniężnymi, wkładami rzeczowymi (tzw. aport). Wkładem do spółki może też być przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Elementy osobowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardzo ważnym elementem przejawu osobowego spółki jest przysługujące wspólnikom prawo wykonywania osobistej kontroli działań i funkcjonowania spółki.

Elementem osobowym w konstrukcji spółki z o.o. jest także możliwość orzeczenia przez sąd wyłączenia wspólnika oraz orzeczenie rozwiązania spółki.

Oddział polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za granicą

 • Założenie Oddziału za granicą jest mniej sformalizowane niż założenie spółki
 • Jeżeli chcesz prowadzić działalność gospodarczą za granicą mamy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie
 • Założymy oddział polskiej spółki za granicą w Czechach lub na Słowacji i doradzimy jak korzystne podatkowo jest prowadzenie oddziału polskiej spółki za granicą
 • doradzimy jak korzystne podatkowo jest prowadzenie oddziału polskiej spółki za granicą

Oddział jest wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie częścią polskiej spółki prowadzoną za granicą. Przedmiot działalności gospodarczej oddziału jest taki sam jak polskiej spółki.

 • W zależności od przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody oddziału są opodatkowane w Polsce albo w państwie, w którym znajduję się oddział
 • Zarząd polskiej spółki tworzący oddział za granicą musi znać zasady tworzenia oddziału i jego rejestracji w rejestrze sądowym w Czechach lub na Słowacji, a przede wszystkim:
  • ustanowić osobę upoważnioną do reprezentowania oddziału
  • zgłosić do rejestru sądowego umowę spółki
  • używać do oznaczenia oddziału nazwy polskiej spółki z dopiskiem że działa on w formie oddziału za granicą
  • prowadzić dla oddziału odrębną rachunkowość
  • zgłaszać w rejestrze sądowym wszelkie zmiany dotyczące oddziału

Obsługa prawna i podatkowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Dzięki długoletniemu doświadczeniu przygotowujemy najkorzystniejsze dla wspólników umowy założycielskie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Doradzamy profesjonalnie wniesienie wkładów zarówno w formie aportów jak i wniesienie przedsiębiorstwa do spółki. Staramy się zmniejszyć ryzyko podatkowe przy zakładaniu spółki, a następnie zmniejszyć ryzyko podatkowe w trakcie działalności gospodarczej spółki.

 • Zarejestrujemy Spółkę a także odziały Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Wskażemy najkorzystniejsze zmiany umowy spółki
 • W imieniu Zarządu dokonamy wszystkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Reprezentujemy zarząd Spółki przed organami kontroli skarbowej oraz przed sądami administracyjnymi

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?