Księgujemy zgodnie z ustawą o rachunkowości

Prowadzimy księgowość spółek handlowych, podatkowych grup kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń.

Księgowość spółek handlowych

 • Specjalizujemy się w prowadzeniu księgowości spółek akcyjnych, spółek komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz rozliczaniu dochodów tych spółek.

Księgowość oddziałów zagranicznych spółek

Księgowanie przychodów i kosztów oddziałów zagranicznych oraz specyfika rozliczenia dochodów oddziałów zagranicznych w połączeniu dochodów polskiej spółki.

 • Prowadzimy księgowość i rozliczamy dochody oddziałów zagranicznych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Polską a innymi państwami.

 

Księgowość podatkowej grupy kapitałowej

Specyfika księgowania przychodów i kosztów podatkowej grup kapitałowej

 • Prowadzimy księgowość i rozliczamy dochody podatkowej grupy kapitałowej, która tworzona jest wyłącznie na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych i umożliwia konsolidacje wyników podatkowych kilku odrębnych spółek.

Księgowość fundacji i stowarzyszeń

Księgowość Fundacji i Stowarzyszeń może być prowadzona w sposób uproszczony. Księgowość tych podmiotów, jeżeli prowadzą one działalność gospodarczą i/lub jeżeli są one Organizacjami Pożytku Publicznego, jest księgowością zwykłą, a nie uproszczoną.

Zalety księgowego ustalania wyniku finansowego

Jak ważne jest prawidłowe rozliczanie księgowości i umiejętne rozliczanie przychodów i kosztów wie każdy przedsiębiorca i każdy zarząd spółki. Comiesięczny rachunek kosztów pomaga skutecznie w określaniu zysku i sterowaniu wynikiem finansowym firmy.

Księgując miesięczne zdarzenia gospodarcze informujemy na bieżąco zarząd jaki jest wynik finansowy i wspólnie opracowujemy metodę obniżenia kosztów, rozważamy celowość ponoszenia kosztów oraz nad miejscem powstawania kosztów. Analizujemy księgowość zysków i strat oraz księgowość bilansu. Prawidłowo zaksięgowane zdarzenia gospodarcze oraz pomoc w analizowaniu wyników finansowych bardzo skutecznie wpływa na bieżącą i przyszłą działalność firmy.

Zachęcamy naszych klientów-przedsiębiorców i zarządy spółek do systematycznego analizowania wyników księgowych.

Jeżeli zadasz sobie pytanie czemu służy pełna księgowość przedsiębiorstwa odpowiemy, że zapewnienia prawidłowe ustalania wyników finansowych oraz służy do rozsądnego sterowania dochodami przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorco, pamiętaj, że kwalifikowani księgowi każdego dnia pracują nad najlepszymi rozwiązaniami dla Twojej firmy.

Rozliczamy płace i ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami

Umowy o prace

Zmieniające się przepisy kodeksu pracy, rodzaje zawierania umów z pracownikami oraz zmiany w ubezpieczeniach nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki. Przygotujemy dla Ciebie każdy rodzaj umowy z pracownikami zgodny z przepisami Kodeksu Pracy oraz ustawą o ubezpieczeniach społecznych

 • Wynagrodzenia w spółce mogą otrzymywać także członkowie zarządu, Rad Nadzorczych, Komisji Rewizyjnych
 • Wspólnikom i akcjonariuszom przysługuje wynagrodzenie za umorzone udziały i akcje
 • Wspólnikom i akcjonariuszom przysługują udziały w zyskach zwane dywidendami
 • Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni na podstawie kontraktów menadżerskich. Rozliczanie kontraktów menadżerskich musi być zgodne z przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeniowego

Umowy cywilnoprawne

Przygotujemy dla Ciebie każdy rodzaj dokumentacji z zakresu kadr i płac

Rozliczanie płac

Przygotowujemy listy płac - obliczamy wynagrodzenia pracowników uwzględniając urlopy, zwolnienia chorobowe oraz inne rodzaje absencji w pracy.

 1. Rozliczamy rachunki z umów zleceń i umów o dzieło
 2. Prowadzimy dokumentację kadrową każdego pracownika
 3. Reprezentujemy zarząd firmy podczas kontroli PIP i kontroli Urzędu Skarbowego

Rozliczanie ubezpieczeń społecznych

 • Sporządzamy dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS dla każdego zatrudnionego

Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych następują równie szybko jak zmiany w przepisach kodeksu pracy, a nawet szybciej. Prawidłowe rozliczanie składek ubezpieczeniowych jest ważne ze względu na wypłacany zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, rozliczenie renty czy emerytury.

Rozliczenie ubezpieczeń społecznych dofinansowywanych z PFRO, urzędów pracy i funduszy europejskich

Zachęcamy przedsiębiorców do korzystania z dofinansowania ubezpieczeń społecznych z PFRON lub z innych form dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników.

Innym rodzajem dofinansowania może być dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z Powiatowych Urzędów Pracy (rodzaj i sposób dofinansowania zależy od określonego programu oferowanego przez Urząd Pracy) lub dofinansowania oferowanego przez Fundusze Europejskie.

 • Przedsiębiorco pamiętaj, że kwalifikowani kadrowi każdego dnia pracują nad najlepszymi rozwiązaniami dla Twojej firmy.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?