Obsługa prawna obejmuje zakładanie, przekształcanie i likwidację spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. A także podatkowe grupy kapitałowe i spółki transgraniczne.

obsluga-prawna-spolek-handlowych
uslugi/obsluga-prawna-spolek-handlowych

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?