Masz problem natury prawnej lub podatkowej?

Nasze usługi

Potrzebujesz pomocy z księgowością, kadrami i płacami?

Artykuły

03.11.2020
Dlaczego warto założyć spółkę Z Ograniczoną Odpowiedzialnością?> Spółka z o.o stanowi bezpieczną formę prowadzenia działalności z następujących powodów: ● Odpowiedzialność wspólników w razie...
28.10.2020
Szansa na oddłużanie przedsiębiorcy Dlaczego warto przed ogłoszeniem upadłości złożyć wniosek o restrukturyzację spółki? Jeśli Twoja firma przez dłuższy czas nie jest w stanie wywiązywać się ze...
22.10.2020
Restrukturyzacja Jeżeli wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zostanie złożony razem z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości, wniosek o restrukturyzację będzie rozpatrywany jako pierwszy....
13.10.2020
Upadłość Spółki Jeśli Twoja firma przez dłuższy czas nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, być może rozwiązaniem będzie restrukturyzacja, a w ostateczności upadłość. Oddłużenie...
05.10.2020
Dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.⁣ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych wprowadza obowiązki mające na celu przygotowanie...
29.09.2020
Od 1 października 2020 podatnik wystawiający faktury sprzedażowe będzie musiał sprzedaż towarów i usług oznaczać odpowiednimi kodami GTU. Kiedy oznaczać kody GTU przy fakturach sprzedażowych? Jak...
21.09.2020
Od stycznia 2021 roku Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić nowe opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych, czyli estoński CIT.⁣ ⁣Na czym polega estoński CIT?⁣ Estoński CIT oznacza, że podatek...
17.02.2020
Podatki w spółce komandytowej Wspólnikami spółki komandytowej są najczęściej komandytariusze - osoby fizyczne i komplementariusz - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak są opodatkowane dochody...
02.12.2019
Od 1 stycznia 2020 r. na paragonie fiskalnym trzeba wprowadzić NIP nabywcy, który weźmie fakturę na działalność gospodarczą. Od 1 kwietnia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe stawki VAT dla pieczywa i...
07.10.2019
Jedną z możliwości dofinansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wydanie przez spółkę obligacji. Obligacje stanowią formę pożyczki dla spółki potwierdzoną dokumentem obligacji. Są więc...