Masz problem natury prawnej lub podatkowej?

Nasze usługi

Potrzebujesz pomocy z księgowością, kadrami i płacami?

Artykuły

28.10.2020
Szansa na oddłużanie przedsiębiorcy Dlaczego warto przed ogłoszeniem upadłości złożyć wniosek o restrukturyzację spółki? Jeśli Twoja firma przez dłuższy czas nie jest w stanie wywiązywać się ze...
22.10.2020
Restrukturyzacja Jeżeli wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zostanie złożony razem z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości, wniosek o restrukturyzację będzie rozpatrywany jako pierwszy....
13.10.2020
Upadłość Spółki Jeśli Twoja firma przez dłuższy czas nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, być może rozwiązaniem będzie restrukturyzacja, a w ostateczności upadłość. Oddłużenie...
05.10.2020
Dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.⁣ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych wprowadza obowiązki mające na celu przygotowanie...
29.09.2020
Od 1 października 2020 podatnik wystawiający faktury sprzedażowe będzie musiał sprzedaż towarów i usług oznaczać odpowiednimi kodami GTU. Kiedy oznaczać kody GTU przy fakturach sprzedażowych? Jak...
21.09.2020
Od stycznia 2021 roku Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić nowe opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych, czyli estoński CIT.⁣ ⁣Na czym polega estoński CIT?⁣ Estoński CIT oznacza, że podatek...
17.02.2020
Podatki w spółce komandytowej Wspólnikami spółki komandytowej są najczęściej komandytariusze - osoby fizyczne i komplementariusz - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak są opodatkowane dochody...
02.12.2019
Od 1 stycznia 2020 r. na paragonie fiskalnym trzeba wprowadzić NIP nabywcy, który weźmie fakturę na działalność gospodarczą. Od 1 kwietnia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe stawki VAT dla pieczywa i...
07.10.2019
Jedną z możliwości dofinansowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wydanie przez spółkę obligacji. Obligacje stanowią formę pożyczki dla spółki potwierdzoną dokumentem obligacji. Są więc...
22.07.2019
Jak stworzyć najlepszą przyszłość gospodarczą? Jaki rodzaj działalności wybrać? Jak zmienić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.? Przekształcić w spółkę z o.o. można nie tylko...