Ważne zasady Nowego Ładu w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością/akcyjnych.

1. Ulga B+R i IP BOX w 2022 roku:
- Kwota odliczenia kosztów kwalifikowanych w uldze B+R zwiększy się do 200% w przypadku kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej.

- Firma, która uzyskuje dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box oraz ponosi koszty kwalifikowane do ulgi B+R, będzie mogła stosować obie ulgi jednocześnie.

2. Estoński CIT:
- zniesiony zostanie limit przychodów,
- z estońskiego CIT-u będą mogły korzystać spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjnej zostaną obniżone stawki ryczałtu,
- obniżony zostanie ryczałt do 10% podstawy opodatkowania – dla małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego działalność, oraz do 20% podstawy opodatkowania – dla innego podatnika,
- zniesiony zostanie obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych,
- pozostanie możliwość obniżenia stawki podatku o pięć punktów procentowych, jeżeli nakłady na cele inwestycyjne wynosiły co najmniej 50% w każdym dwuletnim okresie oraz 110% w każdym czteroletnim okresie.

Napisz lub zadzwoń i zapytaj o możliwości podatkowe dla Twojej firmy:
Kancelaria Prawno-Podatkowa - Małgorzata Lorenc
tel. 513 169 574
e-mail: kpf@op.pl

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?