KOŁO RATUNKOWE DLA FIRM W KRYZYSIE - UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA
SZEŚĆ ZASAD RESTRUKTURYZACJI

1. Przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu nie wymaga decyzji sądu.
2. Ma doprowadzić do szybszego i efektywniejszego porozumienia z wierzycielami.
3. Otwarcie postępowania następuje przez opublikowanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4. Przedsiębiorca może takiego obwieszczenia dokonać tylko jeden raz.
5. Dzień opublikowania obwieszczenia będzie dniem otwarcia postępowania o zawarcie układu.
6. Uproszczona restrukturyzacja będzie możliwa do 30 czerwca 2021 r.

Więcej na temat restrukturyzacji:
https://podatki-katowice.pl/artykuly/restrukturyzacja-spolki-i-uklad-cze...

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?