Ulga na działalność badawczo-rozwojową pozwala na ujęcie w kosztach wydatków związanych z prowadzeniem badań na zasadach ogólnych oraz dodatkowo pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania. Działalność badawczo-rozwojowa rozumiana jest jako działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe bądź prace rozwojowe, podejmowana jest w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Ulga w podatku 2018

 

Prace rozwojowe

Definicja działalności badawczo-rozwojowej operuje także pojęciem prac rozwojowych.

Prace rozwojowe są postrzegane przez ustawodawcę szeroko i wiążą się zarówno z nabywaniem jak i przetwarzaniem już istniejącej wiedzy w celu tworzenia ulepszonych produktów. Zgodnie z powyższym uznać nalezy, że prace rozwojowe są postrzegane przez ustawodawcę szeroko i wiążą się zarówno z nabywaniem jak i przetwarzaniem juz istniejącej wiedzy w celu tworzenia ulepszonych produktów.

Od 01 stycznia 2018 ulga stanowi koszt uzyskania przychodu w 100%, a następnie odliczana może być od podstawy opodatkowania

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?