Obniż podatek dochodowy do 5%! ULGA IP BOX TAKŻE DLA WYNALAZCÓW!
IP BOX dotyczy osiągania dochodów z prawa własności intelektualnej, jakim jest wzór użytkowy, wzór przemysłowy czy patent.

Podatnik ma prawo do korzystania z ulgi IP BOX w okresie od złożenia wniosku do uzyskania ochrony dla danego prawa własności intelektualnej.

Warunkiem potrzebnym do skorzystania z ulgi IP BOX, jest prowadzenie
działalności badawczo-rozwojowej to jest „działalność twórczą obejmującą
badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób
systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania
zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

Skontaktuj się z naszą kancelarią, Otrzymasz naszą opinię oraz skorzystasz z bezpłatnej konsultacji, w której wyjaśnimy, czy kwalifikujesz się do skorzystania z ulgi IP BOX.

W Twoim imieniu wystąpimy do Krajowej Administracji Skarbowej.
Uzyskamy interpretację podatkową, która zagwarantuje SKORZYSTANIE Z ULGI.
Poprowadzimy ewidencje i rozliczenie ulgi IPBOX wraz z ulgą B+R.

Napisz lub zadzwoń:
Kancelaria Prawno-Podatkowa - Małgorzata Lorenc
tel. 530 283 255
e-mail: kpf@op.pl

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?