Czy wiesz, że skorzystanie z ulgi B+R umożliwia podwójne naliczenie niektórych kosztów uzyskania przychodów!

Ulga przysługuje podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R) i jednocześnie uzyskują przychody z działalności gospodarczej.

☑️ Polega ona na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność B+R (tzw. „koszty kwalifikowane”), zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

☑️ Można odliczyć maksymalnie 100% kosztów kwalifikowanych.

☑️ Ulgę odlicza się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

☑️ Kwota odliczenia nie może być większa, niż kwota dochodu uzyskanego z przychodów innych niż zyski kapitałowe w danym roku podatkowym

☑️ W przypadku wystąpienia straty lub gdy wielkość dochodu jest niższa
od kwoty przysługujących odliczeń, dokonuje się je odpowiednio w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?