Szansa na oddłużanie przedsiębiorcy

Dlaczego warto przed ogłoszeniem upadłości złożyć wniosek o restrukturyzację spółki?
Jeśli Twoja firma przez dłuższy czas nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, być może dobrym rozwiązaniem będzie restrukturyzacja
Restrukturyzacja Spółki daje prawo porozumienia się z wierzycielami z niewielkim udziałem sądu.

Cztery sposoby restrukturyzacji to
• Postępowanie o zatwierdzenia układu
• Przyspieszone postępowanie układowe
• Postępowanie układowe
• Postępowanie sanacyjne

Szczegóły postępowania restrukturyzacyjnego w poniższym artykule:
https://podatki-katowice.pl/artykuly/restrukturyzacja-spolki-i-uklad-cze...

Jeżeli wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego zostanie złożony razem z wnioskiem o ogłoszeniu upadłości, wniosek o restrukturyzację będzie rozpatrywany jako pierwszy.

Szczegóły upadłości spółki w artykule:
https://podatki-katowice.pl/artykuly/upadlosc-spolki

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?