Czy wiesz, że od 2021 roku więcej małych firm może stosować niższą stawkę podatku CIT, czyli 9%?
Limit przychodów spółki w ciągu roku wzrósł z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR. Jeśli podatnik nie przekroczy tej kwoty, to będzie mógł stosować niższą stawkę CIT.

Jedną z zalet prowadzenia spółki z o.o. jest brak ZUSu!
Wspólnicy i członkowie zarządu spółki nie mają obowiązku odprowadzania składek ZUS.
Aby mieć uniknąć nie płacenia składek ZUS, spółka z o.o. musi być co najmniej dwuosobowa.
Dla większości przedsiębiorców nie stanowi to problemu, a korzyści i oszczędności wynikające z prowadzenia spółki z o.o. mogą być ogromne.

Jak chronić swój majątek?
Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiadamy za zobowiązania całym swoim majątkiem. Jest to bardzo niebezpieczne w przypadku nieuczciwych kontrahentów, pomyłek w urzędzie czy przy prowadzeniu biznesu wysokiego ryzyka.

Zaletą Spółki z o.o. jest wyłączenie odpowiedzialności wspólników ich majątkiem osobistym.

Odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wniesionego wkładu. Jeśli spółka ma problemy finansowe, majątek wspólników jest chroniony, dzięki czemu przedsiębiorca, jak i jego rodzina nie będą ponosiły konsekwencji przy niewypłacalności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i poznać najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy, to skontaktuj się z nami.
Kancelaria Prawno-Podatkowa - Małgorzata Lorenc
tel. 530 283 255
biuro@kpplorenc.pl

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?