Dziś odpowiemy na jedno z częstych pytań naszych klientów.
Nieodpłatne użyczenie lokalu między małżonkami.

„Chcę nieodpłatnie użyczyć żonie lokal na prowadzenie działalności gospodarczej. Lokal jest moją własnością, a między mną a żoną zawarta jest umowa o rozdzielności majątkowej. Czy z tego tytułu będę miał przychód?”.

Z tytułu użyczenia żonie lokalu u męża nie powstanie przychód, dlatego że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku dochodowego wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Małżonkowie należą do I grupy.

Napisz lub zadzwoń i zapytaj o możliwości dla Twojej firmy:
Kancelaria Prawno-Podatkowa - Małgorzata Lorenc
tel. 530 283 255
e-mail: kpf@op.pl

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?