Jakie korzyści podatkowe niesie ze sobą ULGA B+R?

Z ulgi mogą skorzystać wszyscy podatnicy bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj branży. W celu skorzystania z ulgi wystarczy prowadzić działalność rozwojową. Nie trzeba prowadzić badań naukowych.

Ulga badawczo-rozwojowa to podatkowa zachętą do prowadzenia działalności innowacyjnej.
W ramach ulgi można odliczyć wyłącznie tzw. koszty kwalifikowane, do których należą:

1. Wynagrodzenia pracowników w części przeznaczonej na działalność B+R.
2. Materiały i surowce bezpośrednio związane z działalnością B+R.
3. Sprzęt specjalistyczny wykorzystany w działalności innowacyjnej.
4. Ekspertyzy, opinie usługi, doradcze i usługi równorzędne.
5. Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej.
6. Uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
7. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R.

Mały przedsiębiorca, mikro i średni przedsiębiorca, a także duży przedsiębiorca mogą odliczyć poniesione koszty kwalifikowane w 100% podwójnie!

Wydatek poniesiony na koszty kwalifikowane może stanowić koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej w 100% w trakcie roku podatkowego, a następnie ten sam wydatek w 100% podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania na koniec roku podatkowego. Jeżeli dochód jest niższy od kwoty odliczenia, można dokonać odliczenia za kolejno następujących po sobie latach podatkowych.

Ile zaoszczędzi Twoja firma przy kosztach kwalifikowanych 500 000 zł?

Bez ulgi B+R
dochód 1 500 000 zł
podstawa opodatkowania 1 500 000 zł
podatek dochodowy 19% = -285 000 zł

Z ulgą B+R:
Dochód 1 500 000 - 500 000 =1 000 000 zł
Podstawa opodatkowania 1 000 000 zł
Odjęcie od podstawy opodatkowania kosztów 1 000 000 - 500 000= 500 000 zł
Podatek dochodowy 19% = - 95 000 zł

Korzyść podatkowa związana z zastosowaniem ulgi B+R w przedstawionym przykładzie wyniesie 190.000 zł.

Nasza Kancelaria przygotuje i wdroży ulgę B+R w Twojej Firmie. Uzyskasz pełne wsparcie w zakresie stosowania ulgi B+R. Obejmuje ono m.in.:
– Audyt wdrożeniowy
– Ocenę korzyści podatkowych przy wdrożeniu ulgi B+R
– Ustalenie kosztów z podziałem na grupy kosztów
– Przygotowanie planu wdrażania ulgi.
– Wdrażanie zmian w polityce rachunkowej.
– Analiza dokumentów Firmy.
– Wdrażanie do systemu księgowego.
– Wyodrębnienie ewidencji księgowej.
– Rozliczenie deklaracji rocznej dot. ulgi.
– Przygotowanie dokumentacji pracowniczej

Dowiedz się więcej. Napisz lub zadzwoń:
Kancelaria Prawno-Podatkowa - Małgorzata Lorenc
tel. 530 283 255
e-mail: kpf@op.pl

Nasza Kancelaria przygotuje i wdroży ulgę B+R w Twojej Firmie z ulgi mogą skorzystać wszyscy
podatnicy bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj branży
W celu skorzystania z ulgi wystarczy prowadzić działalność rozwojową. Nie trzeba prowadzić badań
naukowych

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?