Dofinansowanie z tarczy 6.0 obejmie przedsiębiorców prowadzących działalność na dzień 30 września 2020 r. ( na podstawie konkretnego PKD)

Dodatkowo:
- przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

Przedsiębiorcy muszą prowadzić działalność według kodów:
47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży
47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i
targowiskach
47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i
targowiskach
56.10.A - restauracje
56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z - pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z - produkcja filmów, nagrań wideo itp.
74.20.Z - działalność fotograficzna
77.21.Z - wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
90.02.Z - wspomaganie przedstawień
93.11.Z - działalność obiektów sportowych
93.13.Z - działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z - pozostała działalność sportowa
93.21.Z - działalność wesołych miasteczek
93.29.A - działalność pokojów zagadek
93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa
96.04.Z - działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej.

Jeśli potrzebujesz porady prawno księgowej i chcesz uzyskać dotację zgłoś się do nas.
tel. + 48 530 283 255
biuro@kpplorenc.pl

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?