JAK UNIKNĄĆ OPODATKOWANIA CIT W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ?
Poznaj trzy kroki uproszczonego przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o.
1. Przygotowanie uchwały zatwierdzającej plan przekształcenia (załącznikiem do uchwały
jest sprawozdanie finansowe i projekt umowy spółki z o.o.)
2. Notarialny protokół uchwały o przekształceniu.
3. Przekształcenie skuteczne jest z dniem wpisania spółki przekształconej - spółki z o.o do
Krajowego Rejestru Sądowego.
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. powoduje, że przekazanie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy spółki z o.o. spowoduje powstanie dochodu u wspólników w wysokości 19%.

Dowiedz się więcej. Napisz lub zadzwoń:
Kancelaria Prawno-Podatkowa - Małgorzata Lorenc
tel. 530 283 255
e-mail: kpf@op.pl

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?