Czym jest ulga IP BOX I dlaczego warto z niej korzystać? Czy tylko programiści mogą z niej korzystać?
ULGA IP BOX to preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Rodzaje praw własności intelektualnej, które mogą być wykorzystane w ramach ulgi to:
- patent,
- autorskie prawo do programu komputerowego,
- prawo ochronne na wzór użytkowy,
- prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
- prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
- dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
- prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego,
- wyłączne prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej.

Jeśli masz pytania i chcesz dowiedzieć się, czy Twoja firma może skorzystać z ulgi IP BOX, skontaktuj się z nami.
Kancelaria Prawno-Podatkowa - Biuro Rachunkowe Małgorzata Lorenc
tel. 530 283 255
biuro@kpplorenc.pl

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?