Jak obniżyć podatek dochodowy do 5%?
TWORZĄC WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ, masz prawo do zastosowania preferencyjnej stawki 5% z tytułu ulgi IP BOX w podatku dochodowym.

IP BOX to preferencja stawka podatkowa przeznaczona dla firm, które prowadzą działalność badawczo-
rozwojową i uzyskują dochody ze stworzonych przez siebie m.in:

- programów komputerowych,
- patentów – wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego,
- patentu na produkt leczniczy, produkt ochrony roślin,
- topografii układu scalonego,
- odmiany hodowlanej.

W naszej Kancelarii z SUKCESEM pomagamy wdrażać ulgę IP BOX!

1. Analizujemy Twoją działalność i możliwość zastosowania ulgi.
2. Przygotowujemy wniosek o interpretację możliwości zastosowania ulgi do Urzędu Skarbowego.
3. Przygotowujemy w Twoim imieniu wniosek o sporządzenie indywidualnej interpretacji.
4. Po złożonym wniosku odpowiadamy na pytania uzupełniające otrzymane od US.
5. W Twoim imieniu odpowiadamy na wszelkie wątpliwości i kontaktujemy się z US.
6. Dla skorzystania z ulgi konieczne jest sporządzenie niezbędnej ewidencji. Służy ona do obliczenia wskaźnika nexus i wypełnienia PIT-IP. Wszystkie te dokumenty sporządzimy w Twoim imieniu.

Jeśli masz pytania i chcesz dowiedzieć się, czy Twoja firma może skorzystać z ulgi IP BOX, skontaktuj się z nami.

Kancelaria Prawno-Podatkowa - Małgorzata Lorenc
tel. 530 283 255
e-mail: kpf@op.pl

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?