Czy wiesz, że dywidenda w spółce z o.o., nie zawsze musi być wypłacana?

Rocznego zysk w spółce z o.o, jest przeznaczony na:
1. Wypłatę dywidendy wspólnikom.
2. Pokrycie strat w spółce z roku bieżącego lub lat ubiegłych.
3. Wpłatę na kapitał zapasowy lub rezerwowy

Po zakończeniu roku wspólnicy muszą podjąć uchwałę, jaka kwota zostanie przeznaczona do podziału
pomiędzy nich, a jaka na inne cele spółki.

Kwota do wypłaty dywidendy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o
niepodzielone zyski z lat ubiegłych (o ile takie niepodzielone kwoty istnieją) oraz o kwoty przeniesione z
utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału
(jeżeli wspólnicy tak zadecydowali).

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?