Dlaczego warto założyć spółkę Z Ograniczoną Odpowiedzialnością?>

Spółka z o.o stanowi bezpieczną formę prowadzenia działalności z następujących
powodów:
● Odpowiedzialność wspólników w razie niewypłacalności spółki jest ograniczona
● Podatek dochodowy wynosi 9%
● Wspólnicy nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS
● Wspólnicy i członkowie zarządu mogą być w spółce zatrudnieni na umowę o pracę
● Udziały w spółce można sprzedać darować dziedziczyć
● Do pozyskania środków na dofinansowanie swojej działalności spółka może
emitować nowe udziały, ,zaciągać pożyczki od udziałowców lub osób trzecich oraz
emitować obligacje
● Zysk spółki nie zawsze musi być wypłacony w formie dywidendy, a może zostać
przeznaczony na zakup środków trwałych lub wykorzystany w następnych latach
na dalszy rozwój spółki.

Założenie Spółki może mieć formę aktu notarialnego lub możemy ją założyć przez
internet.

Wspólnikami spółki mogą być:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- osoby fizyczne oraz osoby prawne (np. jeden udziałowiec jest osobą fizyczną, drugi
osobą prawną).

Więcej informacji o spółkach na blogu https://podatki-katowice.pl/

✅Napisz lub zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się więcej:
tel. 513 169 574
biuro@kpplorenc.pl

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?