PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (PSA)

Zalety spółki:

– Kapitał akcyjny może mieć minimalną wartość 1 zł.

– Możliwość wniesienia wkładów w postaci pracy lub usług na pokrycie akcji odpowiada specyfice spółek

typu startup. Możesz więc zostać akcjonariuszem bez wnoszenia wkładu pieniężnego i bez posiadanego majątku.

– Spółka akcyjna jest doskonałym sposobem na dofinansowanie działalności gospodarczej.

– Ani akcjonariusze, ani zarząd nie muszą płacić ZUS.

– Akcjonariusze nie odpowiadają swoim majątkiem za długi spółki.

– Członek zarządu uniknie odpowiedzialności za długi spółki, jeżeli wykaże brak swojej winy.

Prostą spółkę akcyjną założysz jednoosobowo lub z kilkoma osobami. Nawet jeżeli prowadzisz już jednoosobową działalność gospodarczą.

Prostą spółkę akcyjną będą mogły utworzyć także osoby prawne, na przykład inne spółki. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zawiązana PSA przez jedną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Elastyczne podejście do organów spółki daje możliwość powołania rady dyrektorów, która łączy cechy zarządu i rady nadzorczej.

Akcje PSA nie będą miały wartości nominalnej, ale przekładają się na prawa członkowskie akcjonariuszy w spółce. Oznacza to, że im więcej będziesz miał akcji, tym twój głos w spółce będziesz ważniejszy.

Istotną nowością jest możliwość likwidacji PSA poprzez przeniesienie całego majątku spółki na jednego z akcjonariuszy.

W przypadku upadłości Spółki w przepisach przewidziano solidarną odpowiedzialność członków.

zarządu (rady dyrektorów za zobowiązania PSA). Odpowiedzialność ta nie ma charakteru bezwzględnego. Członek zarządu (rady dyrektorów) może się uwolnić od odpowiedzialności przy spełnieniu kilku przesłanek.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?