Czym jest holding i dlaczego warto utworzyć spółkę holdingową?

Za mniej więcej pół roku możemy spodziewać się wejścia w życie nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzającej tzw. prawo holdingowe.

Holding oznacza powiązania kapitałowe pozwalające spółce dominującej na możliwość wpływania na działalność spółek zależnych poprzez podejmowanie decyzji na walnym zgromadzeniu oraz wpływanie na obsadę stanowisk w spółce zależnej.

Spółki są co prawda samodzielne pod względem prawnym i organizacyjnym, ale pod względem finansowym uzależnione od spółki dominującej.

Spółki, które są w 100% własnością spółki holdingowej, określane są jako spółki zależne.

Stworzenie holdingu stanowi ochronę aktywów (ochronę przed stratami) spółek.

Jeżeli spółka zależna ogłosi upadłość, spółka holdingowa może ponieść stratę kapitałową (utratę aktywów).

Jednak wierzyciele upadłej spółki zależnej nie mogą zgodnie z prawem dochodzić wynagrodzenia od spółki holdingowej.

Przedsiębiorców zainteresowanych utworzeniem holdingu zapraszam:

Kancelaria Prawno-Podatkowa - Małgorzata Lorenc

tel. 530 283 255

e-mail: kpf@op.pl

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?