Jak stworzyć najlepszą przyszłość gospodarczą

Jaki rodzaj działalności wybrać

Jak zmienić jedno -osobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o?

Przekształcić w spółkę z o.o można nie tylko jedno-osobową działalność ale także spółkę cywilną i spółkę jawną

Aport

Działalność gospodarczą lub spółkę osobową można wnieść aportem do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wnieść aportem można całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część

Co to jest przedsiębiorstwo i co to jest zorganizowana część przedsiębiorstwa dowiesz się w następnym artykule na stronie www.podatki-katowice.pl

Korzyści z aportu

Wnosimy aport ale tak żeby nie zapłacić wysokiego podatku od czynności cywilno-prawnej a więc w formie agio

Co to jest agio dowiesz się w następnym artykule na stronie www.podatki-katowice.pl

Kapitał zakładowy nie jest zbyt wysoki a wniesiony aport stanowi kapitał zapasowy Spółki

Przekształcenie

Działalność gospodarczą lub spółkę osobową możemy przekształcić w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Ale uwaga .Ta forma jest droższa i trwa około pół roku

A więc przekształcenie jest ogólnie trudniejszą formą zamiany działalności gospodarczej lub spółki osobowej w spółkę z o.o ponieważ wymaga

  • uchwały o przekształceniu
  • planu przekształcenia
  • opinii biegłego rewidenta
  • notarialnego utworzenia nowej spółki
  • zatwierdzenia przekształcenia przez sąd rejestrowy

Korzyści z przekształcenia

Przy przekształceniu nie tworzymy nowego podmiotu jakim jest spółka -dlatego wszystkie umowy z klientami i dostawcami, umowy najmu,dzierżawy, leasingu ,umowy z pracownikami przechodzą na spółkę która powstała w wyniku przekształcenia

Na przekształconą spółkę przechodzą też nadwyżki nadpłaconych podatków i ubezpieczeń

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przekształceniu i utworzeniu spółki zadzwoń lub napisz do nas

Jakie mamy inne korzyści z utworzenia nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy to przez wniesienie aportu czy w formie przekształcenia

Likwidując działalność gospodarcza , spółkę cywilna lub spółkę jawną przestajesz płacić ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy które teraz jest wysokie i stale wzrasta. Chyba że jesteś emerytem lub rencistą i płacisz tylko ubezpieczenie zdrowotne.

Przestajesz też płacić wysokie podatki dochodowe 19 procent przy podatku liniowym lub wyższe progresywne i spokojnie przechodzisz na 9% podatek dochodowy w spółce. (CIT)

Przestajesz martwić się sukcesją swojej działalności gospodarczej ponieważ w testamencie możesz wskazać osoby którym zapiszesz udziały spółki

Ale również możesz zdecydować się odsprzedać udziały w spółce (wszystkie lub tylko w części ) Możesz spokojnie przejść na emeryturę lub osiągać zyski tylko z dywidend

A więc stajesz się rentierem powierzającymi kierowanie spółką , a jeszcze lepiej kilkoma spółkami zarządowi.

Jeżeli brakuje w spółce kapitału Zgromadzenie Wspólników zawsze może podjąć decyzję o emisji nowych udziałów które obejmą dodatkowi wspólnicy wnosząc tym samym kapitał do spółki .

Czy nie o to tobie chodziło – o korzyści z bycia udziałowcem w spółce

Gwarantujemy że jeżeli zlecisz nam taką zamianę nie zapłacisz żadnego podatku od czynności cywilno -prawnej (PCC) i unikniesz podwyższonego podatku dochodowego w spółce.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?