Jak stworzyć najlepszą przyszłość gospodarczą?

Jaki rodzaj działalności wybrać?

Jak zmienić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.?

Przekształcić w spółkę z o.o. można nie tylko jednoosobową działalność, ale także spółkę cywilną i spółkę jawną.

Aport

Działalność gospodarczą lub spółkę osobową można wnieść aportem do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wnieść aportem można całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Co to jest przedsiębiorstwo i co to jest zorganizowana część przedsiębiorstwa dowiesz się w następnym artykule na stronie www.podatki-katowice.pl

Korzyści z aportu

Wnosimy aport, ale tak by nie zapłacić wysokiego podatku od czynności cywilno-prawnej, w formie agio.

Co to jest agio dowiesz się w następnym artykule na stronie www.podatki-katowice.pl

Kapitał zakładowy nie jest zbyt wysoki, a wniesiony aport stanowi kapitał zapasowy Spółki.

Przekształcenie

Działalność gospodarczą lub spółkę osobową możemy przekształcić w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma jest jednak droższa i trwa około pół roku.

Zatem przekształcenie jest ogólnie trudniejszą formą zamiany działalności gospodarczej lub spółki osobowej w spółkę z o.o., ponieważ wymaga:

  • uchwały o przekształceniu
  • planu przekształcenia
  • opinii biegłego rewidenta
  • notarialnego utworzenia nowej spółki
  • zatwierdzenia przekształcenia przez sąd rejestrowy

Korzyści z przekształcenia

Przy przekształceniu nie tworzymy nowego podmiotu jakim jest spółka. Dlatego wszystkie umowy z klientami i dostawcami, umowy najmu-dzierżawy, leasingu, czy umowy z pracownikami przechodzą na spółkę, która powstała w wyniku przekształcenia.

Na przekształconą spółkę przechodzą też nadwyżki nadpłaconych podatków i ubezpieczeń.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przekształceniu i utworzeniu spółki zadzwoń lub napisz do nas!

Jakie są korzyści przekształcenia?

Likwidując działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub spółkę jawną, przestajesz płacić ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy, które teraz jest wysokie i stale wzrasta. Chyba że jesteś emerytem lub rencistą i płacisz tylko ubezpieczenie zdrowotne.

Przestajesz też płacić wysokie podatki dochodowe 19% przy podatku liniowym lub wyższe progresywne i spokojnie przechodzisz na 9% podatek dochodowy w spółce (CIT).

Przestajesz martwić się sukcesją swojej działalności gospodarczej, ponieważ w testamencie możesz wskazać osoby którym zapiszesz udziały spółki

Możesz również zdecydować się odsprzedać udziały w spółce (wszystkie lub tylko w części).

Możesz spokojnie przejść na emeryturę lub osiągać zyski tylko z dywidend.

Zatem stajesz się rentierem powierzającymi kierowanie spółką, a jeszcze lepiej, kilkoma spółkami, zarządowi.

Jeżeli brakuje w spółce kapitału, Zgromadzenie Wspólników zawsze może podjąć decyzję o emisji nowych udziałów, które obejmą dodatkowi wspólnicy wnosząc tym samym kapitał do spółki.

Czy nie o to tobie chodziło – o korzyści z bycia udziałowcem w spółce?

Gwarantujemy, że jeżeli zlecisz nam taką zamianę nie zapłacisz żadnego podatku od czynności cywilnoprawnej (PCC) i unikniesz podwyższonego podatku dochodowego w spółce.

Masz problem natury prawnej lub podatkowej?